Hur du når ut till millenniumgenerationen online

Woman with phone and headphones

Det har satsats mycket resurser från media under de senaste åren för att forska på och observera millenniiumgenerationen. Vissa hävdar att de är orsaken för hela branschers tillbakagång (eller kollaps), medan andra hävdar att det är dem vi ska tacka för flertalet företags snabba återkomst eller tillväxt. Vissa hävdar att millenniumgenerationen är självcentrerade och lata, medan andra hävdar att de är socialt engagerade och sönderjobbade. Det råder alltså en viss oenighet kring hur man ska definiera denna generation, men det finns en sak som det inte ens är värt att diskutera: millenniumgenerationen är en oerhört viktig kundgrupp för de flesta företag.

Vad är en millennial? En millennial är ett begrepp som används för att beskriva den generation som föddes mellan 1981 och 1996. De kallas också för generation Y eller Gen Y.

Globalt sett utgör millennials ungefär 25 % av världens befolkning. De håller också snabbt på att bli nyckelbeslutsfattarna på både jobbet och i hemmet. I jämförelse med äldre generationer som baby boomers och Generation X, så får de mindre information från traditionell media som tidningar, TV, magasin och radio, och mer från sökmotorer, webbplatser och sociala medier. Det är tämligen självskrivet att om du vill nå framgång med din försäljning så måste du lära dig hur du når ut till millennials. Om du vill skapa engagemang hos millennials måste du lära dig hur du kan nå dem med online närvaro. Låt oss ta en närmare titt.

Bli bättre på sociala medier

person holding Android smartphone Millennials spenderar mycket tid online. Majoriteten av den tiden ägnas åt sociala medier. Sociala medier har blivit deras sätt att umgås, inte bara mellan jämlikar utan särskilt med varumärken och företag. Plattformar som Facebook, Instagram, Twitter och Pinterest är oerhört populära i den här generationen vilket gör kommunikationen business-to-consumer och tvärtom lätt som en plätt. Med detta i åtanke så måste man inse att företagen inte har råd att använda sociala medier på samma sätt som de traditionellt sett skulle använt sin hemsida. Om du vill få millennials att uppmärksamma och interagera med ditt företag så måste du generera ett konstant flöde av relevant innehåll som får dem att sluta skrolla för en stund och istället interagera med det du har att säga. Content får inte bara handla om att sälja och visa upp din produkt. Det du istället måste göra är att satsa mer tid och resurser på content som engagerar din målgrupp genom att möta dem på deras intressemässiga planhalva – oavsett om det är popkultur, aktuella händelser eller, ja, ibland, populära memes. Var dock medveten om att det millennials värderar högre än allt är autenticitet. Om de upplever att ditt varumärke försöker vara överallt eller försöker för hårt så kommer de omedelbart sluta lita på dig och i värsta fall baktala dig inför sitt nätverk. Nyckeln är att noga definiera vad ditt företag står för och vilka värderingar det har och sedan hålla dig till det när du ger dig in på att kommunicera på det språk och angående de ämnen och trender som millennials är intresserade av.

Fånga din målgrupp

Det är redan allmän kunskap att företag behöver skräddarsy sin hemsida till de behov och önskemål deras kundkrets vill ha (i detta fall millennials) för att öka chansen för att de ska trycka på köpknappen när de besöker din förstasida. Frågan är dock: hur får du dit dem överhuvudtaget? Här är engagemang och interaktion nyckeln. Det är något som kan hjälpa dig att bygga den kundlojalitet som millennials sällan bjuder på, men företagen eftersträvar. Det inebär att du måste socialisera med gruppen, interagera med dem och svara på deras frågor – både på de sociala medierna och på din hemsida. Att svara på deras frågor och kommentarer snabbt och inkännande är bra sätt att visa den här gruppen att du bryr dig om dem. Försök få dem att känna att de talar med en riktig människa, inte ett automatiserat script eller en tråkig företagsgubbe. Som tidigare nämnts så värderas autenticitet högt bland millennials. Att knyta an till dem på riktigt kommer lämna ett ordentligt avtryck och när de minns interaktionen med dig är det mer sannolikt att de kommer sprida ditt varumärke i en större krets och också komma tillbaka till dig senare.

Personalisera och skräddarsy till din målgrupp

Kundlojalitet är A och O när du gör affärer online. Som vi tidigare nämnt är det inte något millennials är kända för. Det är dock möjligt att göra dem till både lojala kunder och språkrör om de känner att varumärket eller företaget svarar upp mot deras värderingar, mål och utmaningar. Det är viktigt att de känner att ditt varumärke är en del av deras ”grupp” och att interaktion med ditt företag inte riskerar att skada deras självbild eller identitiet. Att göra vad du kan för att personalisera och skräddarsy mot din målgrupp är något som kan hjälpa dig att vinna tillit i – och i långa loppet integreras i – det liv som millennials lever. En metod för att lyckas med det är att leverera en fantastisk användar- och köpupplevelse som skapar en känsla av att de gjort rätt val. Innehållet på din hemsida ska inte bara prata om funktionerna i din produkt, utan du bör också jobba med att skapa ett emotionellt värde som konsumenten får på köpet när denne handlar av dig. Ett bra sätt att lyckas med det är att jobba med storytelling, särskilt om det bidrar till att knyta ett namn och ett ansikte till din produkt. Dra dig inte för att berätta om dig själv och ditt team. Dela med dig av bakom kulisserna-händelser och visa upp den process du själv har gått igenom för att producera och leverera det du säljer. Desto mer du förmänskligar kundresan för millennials, desto mer kommer de känna att du är inkännande mot dem som individer, och desto mer lojala kommer de vara mot ditt varumärke.

Rankas högt

De må vara online hela tiden, men den här demografin är proffs på att filtrera bort brus och falsk information. Millennials bestämmer sig relativt snabbt för om de vill ha en produkt eller tjänst. Recensioner, feedback och prisjämförelser används alla för att fatta ett beslut. De är trots allt en grupp människor som vet exakt var de ska leta efter den information de behöver. Så, hur påverkar detta ditt företag? Med allt det brus och den information som millennials måste ta sig igenom är risken stor att de kommer ignorera ditt företag tills dess att det toppar sökresultaten. Den här generationen skrollar sällan ner i sökresultaten för att hitta webbsidor eller information eftersom dessa inte ses som relevanta. Du kan inte ens räkna med att de ska hitta din sajt om den finns på andra eller tredje söksidan. Det kan lösas på två sätt: köpt sök(paid search) eller organiska sökmetoder. I köpt sök ingår att köpa Google Search Ads så att ditt namn kommer högst upp när millennials söker på de sökord du knutit till din annons. Du bör dock vara medveten om att konkurrensen om sökord är stor och att det är ett auktionsförfarande på de mest populära sökorden, vilket gör att dina möjligheter att ranka högst är låga om du inte betalar väldigt mycket mer än vad dina konkurrenter gör. Ett mer långsiktigt och kostnadseffektivt sätt är att skapa fantastiskt content på din sajt som hjälper sökmotoralgoritmerna att organiskt eller naturligt ranka dig högt i sökresultaten.

Varför det är värt att satsa på millenniumgenerationen

man and woman taking selfie photography Eftersom de fötts innan interneteran mognade fullt ut så är millenniumgenerationen en brygga mellan den analoga och den digitala eran. Att hitta sätt att etablera en stark online närvaro är nyckeln om du vill att ditt företag ska kunna utnyttja deras marknadspotential, samtidigt som du bygger för att kunna kommunicera med kommande generationer. Det är en av de största demografierna på marknaden, och de är redo och intresserade av att spendera sina pengar online. Genom att utveckla hur du når din målgrupp på ett sätt som talar direkt till deras värderingar, önskemål och behov så kommer du öka försäljning och kundlojalitet, och i slutändan även fånga deras hjärtan och sinnen.

Hur kan vi hjälpa dig

Om du behöver mer hjälp med att skapa innehåll som kommer gå hem hos millennials så finns vi här på Topcontent redo att hjälpa dig. Ta kontakt med oss nedan så ger vi dig ett gratis test för att bevisa att vi är värdiga!