Content och översättningar. Språk och priser.

För att göra det enkelt för dig är våra priser för content och översättningar tydliga och lätta att förstå.
Vi erbjuder två alternativ:
  • Betala per ord för content och översättningar. Det innebär att du betalar ett förbestämt pris per ord som skrivs eller översätts.
  • Registrera dig för ett av våra prenumerationspaket där du betalar för det innehåll du behöver under månaden och får tillgång till ytterligare tjänster

Variationer i pris

Vårt pris per ord beror på vilken kvalitetsnivå du vill ha och vilket språk du vill att dina texter skrivs på. Det slutgiltiga priset för innehåll och översättningar baseras på dessa två variabler. Priserna presenteras i euro.

*Endast tillgängligt för företagskunder

Beställ nu

Läs mer om kvalitetsnivåerna

Prenumerationspaket

Om du har ständigt behov av content rekommenderar vi att du väljer något av våra prenumerationspaket. Du väljer ett paket baserat på ditt månatliga behov. Varje paket innehåller tilläggstjänster.

SMALL
1,000€ per month
Free Onboarding
2Hrs Content Manager Service
5% top-up bonus
30€/hour CMS


MEDIUM
2,000€ per month
Free Onboarding
3HRs Content Manager Service
10% top-up bonus
30€/hour CMS


LARGE
5,000€ per month
Free Onboarding
6Hrs Content Manager Service
20% top-up bonus
30€/hour CMS
Dedicated KAM


ENTERPRISE
10,000€ per month
Free Onboarding
10HRs Content Manager
Service
30% top-up bonus
30€/hour CMS
Dedicated KAM
New Language Request
Dedicated Developer for Integration

Kontakta oss för att aktivera din prenumeration

Top-up-bonus

För att se till så att du får allt det content du behöver erbjuder vi en top-up-bonus för ordervolymer på 10 000 euro och uppåt. Det innebär att du får mer content till ett lägre pris!

Bonusnivåer:

  • 10 000 – 49 999 euro ger 20 % top-up-bonus
  • 50 000 – 99 999 euro ger 30 % top-up-bonus
  • 100 000 euro och uppåt ger 50 % top-up-bonus

Läs mer om top-up-bonus

Tilläggstjänster

Om du inte vill prenumerera på ett av våra månadspaket, men ändå vill ha assistans med dina beställningar erbjuder vi en tjänst där en content manager hjälper dig. Den tjänsten betalar du för per timme. Kontakta oss för att få den här hjälpen eller för att få svar på andra frågor du kan ha.

Kontakta oss