Vad kan vi skriva om?

I princip allting! Vi har en stor pool med skribenter som alla har sina egna uppsättning färdigheter. Deras färdigheter och erfarenheter gör det möjligt för oss att skriva om i princip vilket ämne som helst. Oavsett vilket ämne du är ute efter kommer vi koordinera med de bästa skribenterna för jobbet.

Min produkt finns inte listad

Det här är endast några exempel på de olika typerna av produkter vi för närvarande erbjuder våra kunder. Om du behöver en särskild produkt som inte finns listad kan vi arbeta med dig för att se till att vi förstår dina krav och sedan kommer vi välja ut den bästa skribenten för jobbet. Om du inte ser produkten du letar efter så skicka oss bara ett meddelande så kommer vi diskutera vad du behöver med dig.

Erfarna skribenter och översättare

Att ha en bred pool av erfarna skribenter med fler olika språkfärdigheter och erfarenhet är en stor fördel för våra kunder eftersom det försäkrar att vi levererar äkta content av hög kvalitet. Även när det kommer till översättningar kan du vara säker på att vi arbetar med tränade översättare som språken som modersmål, som kan de översätta texten på så som en översättning ska göras. Lokalisering är superviktigt och det är något vi garanterar när vi översätter ditt content.

Content på flera språk

Vi erbjuder både text- och översättningstjänster på över 15 olika språk. Vi har även förmågan och resurserna att lägga till så många nya språk som du behöver, det kan vi göra tack vare att vi arbetar nära dig som är vår kund och erbjuder skräddarsydda upplägg.

SEO content

Vi är inte bara specialiserade på text och översättningar, utan vi är även experter på sökmotorsoptimering. Det innebär att vi kan hjälpa dig att identifiera vilka sökord du behöver för att optimera din text.