Swedish: Blog post about choosing a business credit card

Allt du behöver veta om hur du väljer ett företagskreditkort

Först och främst kan du som företagare förenkla dina transaktioner med ett företagskort. Förutom att du kommer kunna spåra dina transaktioner på ett enkelt sätt får du även en översikt över samtliga utgifter. Dessutom blir det enklare att hålla koll inför skatteredovisning. Det finns många fler anledningar till varför du ska ha ett företagskreditkort. När du läser vidare får du veta hur du väljer företagskreditkort.

Varför du ska använda ett företagskort

När du använder ett företagskreditkort finns det många fördelar du kan dra nytta av. Trots att du kanske är noggrann är det lätt hänt att glömma registrera intäkterna och utgifterna du har gjort. Inte minst om företaget befinner sig i en expansionsfas och du har anställda. Ett företagskreditkort kan hjälpa dig att hålla koll på kassaflödet. Dessutom kan du tjäna cash-back belöningar och fler förmåner.

Företagskreditkort är därmed en av de enklaste sätten att hålla koll på kassaflödet och samtidigt få förmåner. Trots att du förespråkar budgetdisciplin kan det ibland vara nödvändigt att överstiga budget. Inte minst om det uppstår situationer som kräver oförutsedda utgifter. Om du väljer ett företagskort finns ofta flexibiliteten att välja kreditgränser. Dessutom kan du ofta förlänga din faktureringscykel.

Vilka förmåner kan du få med ett företagskreditkort

Som företagare är det först och främst viktigt att separera din personliga ekonomi från företagsekonomin. En av de viktigaste anledningarna är att hålla koll på utgifterna, så du vet hur du ska redovisa skatten. Förutom att du på så sätt kan få veta när du får skatteavdrag, kan kreditkortsföretag även erbjuda dig exportering av årsredovisning. Det här är viktigt, sparar tid samt pengar under skatteredovisningen.

Hur du får cash-back belöningar med ett företagskreditkort

Förutom att du drar fördel genom att få översikter och därmed hålla koll på ekonomin kan företagskort samla belöningar. En av de vanligaste sätten att få belöningar är så kallade cash-back. Det finns två olika sorters cash-back belöningar. Den första kallas registreringsbonus. Efter registrering kommer du tjäna ett visst antal bonuspoäng på dina köp. Nivåpoängs belöningar innebär att du tjänar procentuell cash-back på exempelvis resekostnader.

Hur du väljer ett företagskreditkort

Eftersom det existerar olika företagskort finns det några saker du kan hålla koll på innan du ska välja kort. Först och främst; utgå ifrån vad du har för mål med ditt företag. Dessutom kan du även utgå ifrån vilken livsstil du har. Trots att olika företagskreditkort har olika funktioner blir valet av kort enklare genom konkreta affärsmål och medvetenhet angående din livsstil.

Hur företagskreditkort skiljer sig från konsumentkort

När du använder företagskortet är skyddet lägre jämfört med konsumentkort. I praktiken innebär det att priserna på företagskreditkortet kan höjas. Dessutom kan de även korta ner tidsfristen för dina köp som gäller debitering av ränta. Därmed kan du hamna i en situation där du måste betala ränta vilket bidrar till oförutsedda kostnader. Därför är det bra att ha det som rutin att betala saldot månadsvis.

Dina primära affärskostnader blir avgörande för typ av företagskreditkort

Ett enkelt sätt att förstå dina huvudsakliga affärskostnader är att göra en sammanställning över det senaste kvartalet. På så sätt kan du få djupare förståelse för vilka områden du spenderat mest pengar. Om du exempelvis reser mycket kan du satsa på ett kort som ger generösa resebelöningar. Dessutom, om du kör bil ofta kan du välja ett kort som sänker dina bränslekostnader.

Var tydlig med vilken sorters förmåner du vill ha

Förutom cash-back belöningar kan du även få andra förmåner. Till exempel, du kan få reseförsäkring eller tillgång till lyxiga lounger på olika flygplatser. Det här kan vara väldigt trevligt om du reser mycket. Dessutom kan du få skydd som garantier vid större inköp. Därmed ska du vara medveten om och ta ställning till vilken sorters förmåner du eftersträvar.

Avgör när en årsavgift är prisvärt

Inte sällan behöver du betala avgift årligen för att kunna ha tillgång till kortet och eventuella belöningar. Därför måste du göra en kalkyl och väga årsavgiften mot framtida belöningar samt andra fördelar som kortet medför. Ofta är det just kort med många belöningar eller registreringsbonus som du behöver betala en årsavgift för. Glöm inte att hålla koll på alla förmåner och ställ dem mot kostnaderna.

Fundera på företagskreditkort för anställda

När du har ett större företag eller flera anställda kan det vara lämpligt att ha företagskort för anställda. Som företagare har du ofta begränsat med tid och behöver fokusera på saker som verkligen genererar vinst. Därför är det fördelaktigt att kunna undvika att hela tiden behöva ersätta dina anställda för deras företagskostnader. Dessutom är det ofta helt kostnadsfritt att ha flera företagskreditkort.

  • Skyddet är lägre jämfört med konsumentkort och priserna på företagskreditkortet kan höjas.
  • När du reser mycket väljer du företagskreditkort som ger generösa resebelöningar.
  • Slipp ersättning för anställdas företagskostnader genom företagskreditkort.

Användningsområden för ditt företagskreditkort

Oavsett om du väljer att resa mycket eller vill ha cash-back belöningar har företagskortet många olika användningsområden. Du kan använda kortet till många olika saker vilket är en stor fördel. Dessutom kommer du ha tillgång till ett kort som medför en stor flexibilitet när det gäller både mindre och större köp. Behöver du göra större inköp som maskiner och inventarier går det utan problem.

Inköp online eller betalning via appar

Om du behöver göra olika inköp online ska du inte tveka. Företagskreditkortet är perfekt för dig som behöver boka och betala för nästa företagsutbildning eller event online. När du behöver betala via appar eller automatiska betalningar fungerar kortet alldeles utmärkt. Istället för att vänta i kö använder du kortet via parkeringsappen. Dessutom slipper du månadsvisa fakturor när du via bankappen bekvämt och smidigt betalar automatiskt.

  • Företagskreditkort funkar utmärkt vid större inköp som maskiner och inventarier.
  • Boka och betala för nästa utbildning eller företagsevent online med företagskortet.
  • Slipp parkeringskö när du använder företagskreditkortet via parkeringsappen

Hur du undviker fallgropar vid användning av företagskreditkort

Du ska först och främst använda företagskreditkortet på ett ansvarsfullt sätt. Det här innebär att du endast använder kortet till företaget och inte för privata ändamål. Trots att det kan vara en utmaning att skilja det affärsmässiga från privata finns det både skatteregler och regler i aktiebolagslagen du ska ta hänsyn till. De här reglerna handlar om utgifterna som företagskreditkort underlättar att kontrollera.

Trots allt kanske du genomför köp av privata saker med företagskortet vilket kan det anses vara förbjudet lån. Något som är oerhört viktigt att hålla koll på är att aktiebolag får under inga omständigheter låna ut pengar till varken närstående, styrelse eller aktieägare. Dessutom är det viktigt att tänka på eftersom du kan riskera fängelse om du inte följer den här lagen.

Hur du använder ditt företagskreditkort på bästa sätt

Förutom att skilja mellan det privatekonomiska och det affärsmässiga finns det en hel del saker du behöver hålla koll på. Beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i kan likviditeten eller betalningsförmågan variera. Om företaget är i en uppstartsfas och du behöver pengar för större investeringar kan företagskreditkort vara lämpligt om du inte har pengarna direkt.

Företaget kommer förmodligen även ha vissa faser där det är kämpigt och pengarna inte alltid räcker till. Trots att företaget inte upplevt toppar och dalar än kan företagskreditkort vara lämpligt för att jämna upp tillfälliga upp- och nedgångar i likviditeten. Samtidigt ska du bara använda kortet om företaget verkligen kan betala av skulden och därmed undvika ränta. Dessutom kan du bestämma inköpsgränser för eventuella anställda.

Vad småföretagare kan göra om du blir nekad företagskreditkort

Du ska inte glömma att kreditkort är en kredit, med andra ord ett lån. Banker vill tjäna pengar och väljer ofta större företag när de beviljar företagskreditkort. Dessutom brukar större företag innebära ökad säkerhet eftersom de kan jämna ut upp- och nedgångar i likviditeten. Därför kan du som småföretagare hålla koll på att det är riskerna bankerna främst utgår ifrån.

Riskerna är stora vid uppstart av företag, men även när företag är mindre. Om ditt företag är mindre och du exempelvis har valt enskilda firma, eller någon annan bolagsform, kanske du får tänka om. Det är nämligen aktiebolag som banker enklare lånar ut och ger krediter till. Det här innebär att sannolikheten att du beviljas ett företagskreditkort ökar om du istället driver ett aktiebolag.

Sammanfattning – hur du väljer ett företagskreditkort

Oavsett om du vill jämna ut upp- och nedgångar i likviditeten, genomföra små eller stora köp, få belöningar och förmåner, eller hålla koll på kassaflödet är företagskreditkort utmärkt. När du känner till din livsstil och affärsmål kommer du veta vad du spenderar pengar på. Därmed kan du koppla det till kreditkortets användningsområde och skapa förutsättningar för att öka kortets funktionalitet, göra besparingar och få belöningar.

FAQ vanliga frågor och svar

Vad är företagskreditkort?

Ett kreditkort är till för företag som gör ett inköp genom kredit, alltså ett lån.

Kan alla företag få kreditkort?

Banker vill alltid tjäna pengar och väljer därför ofta större företag när de beviljar företagskreditkort.

Vilka fördelar kan du få med ett företagskreditkort?

Du sparar tid genom att hålla koll på utgifterna och du vet hur du ska redovisa skatten.

Vilka förmåner kan du få med ett företagskreditkort?

Du kan få allt från rese- och bränsleavdrag till reseförsäkringar, gratis lounge-rum på flygplatser samt cash-back belöningar av olika slag.