Priser og språk for tekstinnhold og oversettelser

Vi liker å gjøre ting så enkelt som mulig. Derfor tilbyr vi en veldig enkel prisstruktur på tekstinnhold og oversettelser som er lett å forstå.
Vi tilbyr to muligheter:
  • Betaling per ord for tekstinnhold og oversettelser. Prisen baseres her på antall ord, og det er en fast pris per ord.
  • Registrer deg dersom du ønsker å benytte deg av fast månedlig innskudd der du betaler for det innholdet du trenger per måned, og få fordeler i form av tilleggstjenester

Prisvariasjoner

Prisen vi setter per ord avhenger av hvilket kvalitetsnivå du er ute etter, og hvilket språk du ønsker. Den endelige prisen på tekstinnhold eller oversettelser du bestiller avgjøres av disse to faktorene. Prisene presenteres i euro.

*Kun tilgjengelig for enterprise kunder

Bestill nå

Les mer om kvalitetsnivåene

Fast månedlig innskudd

Dersom du har kontinuerlig behov for tekstinnhold, anbefaler vi deg å velge fast månedlig innskudd. Du velger da en prispakke basert på dine månedlige tekstbehov, og hver pakke inkluderer tilleggstjenester.

SMALL
1,000€ per month
Free Onboarding
2Hrs Content Manager Service
5% top-up bonus
30€/hour CMS


MEDIUM
2,000€ per month
Free Onboarding
3HRs Content Manager Service
10% top-up bonus
30€/hour CMS


LARGE
5,000€ per month
Free Onboarding
6Hrs Content Manager Service
20% top-up bonus
30€/hour CMS
Dedicated KAM


ENTERPRISE
10,000€ per month
Free Onboarding
10HRs Content Manager
Service
30% top-up bonus
30€/hour CMS
Dedicated KAM
New Language Request
Dedicated Developer for Integration

Kontakt oss for å aktivere en ordning med fast månedlig innskudd

Top-Up Bonus

For å sikre at du får alt innholdet du er ute etter, tilbyr vi en Top-Up Bonus på alle innskudd fra 10 000 euro og oppover. Dette betyr at du kan bestille mer innhold og betale mindre!

Her er bonusordningen vår:

  • 10 000–49 999 euro gir Top-Up Bonus på 20 %
  • 50 000–99 999 euro gir Top-Up Bonus på 30 %
  • 100 000 euro eller mer gir Top-Up Bonus på 50 %

Les mer om vår Top-Up Bonus

Tilleggstjenester

Dersom ikke ønsker å benytte deg av fast månedlig innskudd, men fortsatt ønsker hjelp med å legge inn ordren, kan vi tilby hjelp fra en prosjektleder til avtalt timepris. Du kan kontakte oss dersom dette er en løsning du ønsker, eller hvis du har andre spørsmål.

Kontakt oss